luni, 23 februarie 2015

Literatura română de după anul 2000 în carusel                                      Activitatea editorială de până acum a tânărului critic băcăuan Adrian Jicu este împărţită net în două: pe de o parte, sunt lucrările teoretic-didactice de universitar (un studiu monografic H. Sanielevici şi un volum despre publicistica lui Eminescu), iar pe de alta cele de critică propriu-zisă. Din această a doua categorie se detaşează recentul volum Caruselul cu hamsteri. Decupaje din literatura postdecembristă (Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014). În prefaţa volumului – Ţăncuşa lui Jicu - , Vasile Spiridon citează la un moment dat profesiunea de credinţă a mai tânărului său confrate: „Scriind despre o carte, procedez asemenea ţăranului din piaţă, care, pentru a-şi atrage muşteriii, le oferă spre vedere şi degustare ceea ce se cheamă o ţăncuşă din pepenii săi. Fiind şi eu un spintecător de harbuji, încerc să extrag felia cea mai arătoasă. Metoda s-ar putea să nu placă unora, însă pentru a convinge nu poţi tăia tot pepenele. Aşa încât mă străduiesc să dau la iveală ce e mai bun într-o carte, fără însă a ascunde coaja şi sâmburii” (s.m. DAD). Este foarte importantă sublinierea de la sfârşit, pentru că altfel, arătând cititorului doar „ţăncuşa” dintr-o carte, Jicu n-ar mai fi critic, ci promotor de autori, impresar, agent literar. Citindu-i cartea, descoperi că nu e. Ba, cum vom vedea mai la vale, e chiar prea puţin diplomat când nu ezită în a dezvălui stridenţe, nereuşite, stângăcii la un autor analizat sau altul.
         În fond, volumul acesta este unul „clasic”, de cronici literare despre cărţi apărute după anul 2000, cam de când scrie criticul de la Bacău, ci nu o istorie sau o panoramă a literaturii contemporane, cu cuvintele autorului – „o oglindă (parţială) a ceea ce sunt eu: cu gusturile, cu preocupările, cu prejudecăţile şi cu umorile mele”. El este sincer, onest, mărturisind acest lucru. Chiar dacă ar fi creator de metodă critică, Jicu ar rămâne paradoxal ceea ce s-ar numi critic/cronicar impresionist, ba chiar artist, plăcându-i la nebunie să facă portrete savuroase, să scoată în relief „senzaţionalul” din literatura română, să citeze semnificativ din operele analizate, să bolduiască aspecte insolite din viaţa şi opera scriitorilor actuali, dezvăluind şi reale calităţi de prozator.
         Tomul este structurat în patru secvenţe: Profiluri/secvenţe lirice; Metamorfozele prozei postdecembriste; Ţăncuşa din harbuz. Secvenţe din critica recentă;Miscellanea. De remarcat, aşadar, că Adrian Jicu nu s-a „specializat”, el scrie deopotrivă despre cărţi şi autori din toate genurile.
         „Metoda” critică a lui Adrian Jicu este în general una onestă şi, în definitiv, marcă proprie. După un portret al scriitorului, ne relevă ce e mai frumos, mai bun şi mai luminos în cartea comentată, „ţăncuşa”, cum ar veni, apoi – cât încă mai e proaspăt parfumul de iasomie – soseşte rezerva solidă, consistentă, dacă nu chiar demolatoare, ca o judecată finală, ca o sentinţă. Exemplificăm cu finalul la cronica despre Tema pentru acasă, romanul lui Nicolae Dabija: „Cartea (de mare succes, înţeleg) a lui Nicolae Dabija rămâne un episod meritoriu din lupta pentru ideea românismului în Basarabia. Cum însă popularitatea şi patriotismul nu înseamnă neapărat valoare, trebuie făcută precizarea că Tema pentru acasă este un roman tezist care nu se ridică la nivelul reuşitelor contemporane ale literaturii române. Comparaţia cu Strigoi fără ţară (tratând aceeaşi problematică), de Mircea Daneliuc, spre exemplu, îi este defavorabilă. În romanul lui Dabija tezismul bate esteticul”.
         Exemplară pentru modul de a face critică al lui Adrian Jicu este cronica despre celebra Istorie critică a literaturii române de Nicolae Manolescu. Deloc intimidat de numele şi renumele marelui critic şi istoric literar de la România literară, Adrian Jicu analizează cu lupa şi taie cu bisturiul în detaliile Istoriei, analizând deopotrivă vasta lucrare, dar şi controversata ei receptare critică, neavând nici un fel de ezitări pentru a trage propriile sale concluzii: „Vrând parcă să(-şi) confirme că duce o a patra bătălie canonică după predecesori de prestigiu (Maiorescu, Lovinescu şi Călinescu), autorul se sileşte uneori să fie tranşant, iar judecăţile par forţate. E un soi de mimetism, o tentativă de a da verdicte maioresciene, în formă călinesciană…” Citind toată cartea, nu doar această cronică, observi că Jicu nu este vreun tânăr critic teribilist, prea dornic de afirmare cu orice preţ, ci se vrea unul onest, care să spună ce e de spus despre o carte sau despre un autor, fără a-şi calcula atent eventualele repercusiuni.
         Nu altfel procedează şi în creionarea portretelor: „Tip masiv, aproape bizonic, dotat cu o inconfundabilă ţăcălie, Calistrat Costin (Costinel Costin, născut la 30 ianuarie 1942) face figură memorabilă în peisajul cultural local, unde a jucat diverse roluri, cele mai importante fiind cele de director al Teatrului „George Bacovia” şi de preşedinte al Filialei Bacău a USR, pe care a lărgit-o prin includerea unor nume importante, dar şi a unor veleitari. Spirit lucrativ şi diplomat iscusit (meşter în ale PR-ului, cum s-ar zice), el este, incontestabil, un nume în lumea Bacăului, locul unde nu se întâmplă aproape nimic. Cu o cultură solidă şi o inteligenţă spontană (pe care le valorifică prompt în replicile şi discursurile sale), Calistrat Costin place prin umorul său muşcător, adesea prelungit dincolo de limitele decenţei”.
        Caruselul cu hamsteri este o culegere de cronici, recenzii şi medalioane exemplară pentru lansarea unui critic tânăr, cultivat şi obiectiv, în sensul în care un critic îşi expune opiniile frust şi argumentat, indiferent de numele autorilor şi de poziţia lor socială. Cunoscător al mersului criticii şi ideologiei literare de la Maiorescu până-n zilele noastre, cu un simţ evident al axiologiei, aflat şi într-o ascensiune în cariera universitară, sunt de aşteptat de la Adrian Jicu şi viitoare lucrări de sinteză.
     (text apărut în revista "Argeş", nr 2/februarie 2015)
        

Niciun comentariu: