miercuri, 28 mai 2014

Urmuz, operă scurtă, exegeză bogată    Constantin Cubleşan – Urmuz în conştiinţa criticii (Cartea Românească, 2014). Constantin Cubleşan este cunoscut scriitor, critic şi istoric literar, profesor universitar de la Cluj. Opera sa este absolut impresionantă, cuprinzând de la studii aplicate despre Eminescu, Caragiale, Rebreanu, Blaga etc. până la dicţionare de personaje din dramaturgia lui Blaga şi Mihail Sebastian. Volumul de faţă reprezintă o analiză a vieţii şi operei originalului scriitor Urmuz, dar, mai ales, o reflectare cvasi-exhaustivă a vieţii şi operei acestuia „în conştiinţa criticii”, de la Tudor Arghezi, naşul literar al scriitorului, până la cei mai tineri exegeţi din zilele noastre. Am putea spune că nimic din ce s-a scris despre Urmuz nu-i e străin criticului/istoricului literar Constantin Cubleşan şi, de acum, nici celor interesaţi de opera nefericitului grefier de la Înalta Curte de Casaţie, creatorul literaturii absurdului din literatura română.

Niciun comentariu: