marți, 27 mai 2014

Un filosof
            Vasile Tonoiu – Apropieri insolite – schiţe de idei (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012). Profesor, filosof, academician, Vasile Tonoiu îşi subintitulează cartea de faţă „schiţe de idei”. E o modestie exagerată. Volumul cuprinde studii şi eseuri de mare profunzime. De pildă, textul Prin jurnale şi scrisori analizează pertinent corespondenţa şi diaristica a trei mari personalităţi care s-au sinucis: Pierre Drieu la Rochelle, Vincent van Gogh şi Cesare Pavese, găsind similitudini şi deosebiri în destinele lor şi căutând resorturile văzute/nevăzute ale funestelor hotărâri. Alte texte sunt abstracte şi insolite dialoguri filosofice. Textul care dă titlul volumului reprezintă un studiu despre Creangă, celebrul povestitor fiind analizat într-o cheie cu totul originală. Iar scriitura este una spumoasă, savuroasă, ca de altfel toată cartea, care se citeşte ca o proză în care personajele sunt vioaie, zglobii idei, nicidecum „schiţe de idei”.

Niciun comentariu: