joi, 11 octombrie 2012

Varză de Bruxelles!

O analiză a stării Uniunii Europene face mai jos scriitorul Ioan Viştea

                                    Varză de Bruxelles!
    în admiraţia solidară a milioane de nedreptăţiţi
                şi în atenţia spilcuiţilor participanţi la mascarada bucureşteană a P.P.E


                          Am mâncat pentru prima oară varză de Bruxelles în Germania anului 1991. Pe lângă aspectul său miniatural-exotic-tentant, în pofida cârcotaşilor „zarzavagii” autohtoni, consideram că fără a fi o minunăţie în stare să trezească savori imbatabile papilelor, avea, totuşi, gust şi culoare.
                        Pentru un om din Est, redusă la simbolistica împrejurărilor vremii, varza de Bruxelles reprezenta chiar chintesenţa libertăţii şi speranţei, adunate într-o estetică impecabilă pe o farfurie de Meissen. Erau impresia, senzaţia  de moment, exacerbate de experienţele deloc fericite ale lumii din care veneam.
                         Şi lumea în ansamblul ei arăta altfel pe atunci. Era încă bipolară, încă destul de previzibilă, încă relativ uşor de guvernat şi strunit. Convulsiile, câte vor fi fost, şi au fost, erau administrate adecvat şi la timp. Ecoul revoluţiilor est-europene dintre care una de-a dreptul sângeroasă şi tragică, se estompa încet, încet şi încă mai lăsa loc de piruete, reverenţe, eschive. În plus, dinţii rapaci ai provocărilor politice, sociale şi economice, erau, încă, de lapte şi ei.  Curgea, încă, lapte destul şi pe alocuri, „miere”.Entuziastmul prăbuşirii Marelui Zid nu lăsa încă să se vadă în zarea ceţoasă a viitorului, multele ziduri, la pândă,  profilate pe după cicatricea acestuia. Ne despărţeam de trecut cu un zâmbet trufaş, suficient, naiv şi inconştient-ironic.
                          La vremea aceea, chiar hamurile de drum lung ale mecanismelor de cooperare şi preaderare la un sistem de valori care îşi clama ambiţiile şi beneficiile, ignorând vulnerabilităţile, erau încă lejere, uşor de suportat, oricâte sincope şi hopuri s-ar fi ivit pe parcurs. Şi aveau să se ivească din plin, precum bine ştim, parte din lentorile şi eşecurile „foii de parcurs” datorându-ni-se în exclusivitate  ca parte a altei „poveşti”.
                           Şi comisarii europeni erau parcă dintr-un aluat uman capabil să-ţi trezească şi să-ţi întreţină încrederea. Empatici şi  convingători de cele mai multe ori, jucând cu talent, cu „perdea” cartea ipocriziei,  făceau o impresie bună  în stare să-ţi inducă credinţa că cineva îţi va uşura ori grăbi ieşirea din noaptea totalitară spre lumina drepturilor şi libertăţilor de cetăţean aspirant la statutul european. Asta  se întâmpla chiar presupunând că pe termen lung raţiunea se va debarasa de iluzii!
                 Când îi rosteai numele iar apoi o vedeai pe Catherine Lalumiere ieşită „pe teren” pe meleagurile României, mai, mai să crezi că un nou secol al luminilor ar putea să înceapă.
                 Desigur, tentaţia idealizării raporturilor inter-europene încercate la distanţă de două decenii,  îşi află motivaţia în diferenţele de nivel, de potenţial şi statură rezultate în urma comparaţiei cu realităţile şi actorii de astăzi ai Europei.
                 
                  Cu timpul, varza de Bruxelles nu şi-a mai ştiut lungul nasului! S-a tot înfoiat, şi-a tot mărit volumul, până a ajuns să nu-şi mai încapă în foi şi în „piele”. A început să privească de sus, cu o superioritate de nimic justificată,  la sparanghelul spaniol, la tomata italiană, la anasonul grecesc, paprika maghiară şi la fasolea românească tocmai de curând ieşind „bătută” rău  din malaxorul rapace al ghemului de interese oculte ce va înlocui, probabil, în scurt timp, în chip de monument, emblema capitalei belgiene, Atomium. În paranteză fie spus, consider că drapelului  Uniunii i-ar sta mult mai bine  fâlfâind în mijlocul său celălalt simbol al capitalei europene, Manneken Pis, un fel de „Je m’en fish” cât se poate de sugestiv şi  cu adresă precisă!
                     Când criza economică, reală după unii, doar artificial indusă şi întreţinută după alţii, a început să muşte adânc din prosperitatea tradiţională a unora şi din stabilitatea macroeconomică a statelor Uniunii, fără excepţii, fardul democraţiei europene mai ascundea încă, de bine, de rău, chipul şi trupul unui organism măcinat şi slăbit de bolile devenite, în ultimii ani, cronice.
                      Cu timpul, lipsa mijloacelor de prevenţie, diferenţele de potenţial şi mentalitate, specificul psiho-social şi cultural diferenţiat, buimăceala şi indecizia liderilor, reacţiile târzii luate în disperare de cauză, politica de dictat  alături de tendinţele hegemonice ale contributorilor „generoşi”, au fost ascunse  sub covorul roşu al summiturilor şi reuniunilor sterile, făcând astăzi  mai adecvat ca oricând, în sensul neputinţei, termenul de „Bătrâna Europă”.Nici fondurile de salvare, de coeziune ori de urgenţă, nici mult trâmbiţata uniune bancară, nici tratatele fiscale, nici ideea bugetului unic ori a federalizării, altminteri, deja contestate în bloc sau pe sărite, nu reprezintă decât  tratamente paleative la căpătâiul unui bolnav incurabil. Şi asta pentru că mai  devreme cu mult de apariţia crizei  atât de des invocată,  Europa se află înainte de toate, într-o cu mult mai gravă, profundă şi păguboasă criză – criza de identitate şi de substanţă a politicienilor înşişi aflaţi astăzi la butoanele Uniunii! Dincolo de inabilităţile şi nesăbuinţele  economico-financiare, dincolo de lipsa capacităţilor de armonizare a politicilor structurale, dincolo de pecinginea birocraţiei, excesivă şi exasperantă, se află slaba lor calitate umană şi adesea intelectuală, lipsa integrităţii morale, făţărnicia manifestă şi vanitoasă, apetenţa şi disponibilităţile lor pentru jocuri de culise, murdare, uşurinţa cu care sunt dispuşi să bagatelizeze, să relativizeze simţul onoarei aflat în grea suferinţă în conştiinţele lor.
                 Tarele  politicienilor aflaţi azi la vârful aparatului politico-administrativ european, fireşte, nu-i fac cu nimic mai buni, mai breji decât „floarea” politichiei locale, naţionale, exemple de rele conduite şi practici, incriminate şi puse la index acasă la ei. Dimpotrivă, îi coboară de pe nemeritate socluri la nivelul lor, îi îndepărtează cu ani lumină de arhetipul care, cândva, consacra imaginea ca de patriarh a politicianului respectat, onest şi credibil.
                   Nivelul de reprezentare la vârful politicilor europene de astăzi, este de natură  să afecteze grav şi ireparabil  fundamentul principiilor democratice şi să cutremure până la prăbuşire stâlpii de rezistenţă ai cupolei arhitecturii europene.ţ
         - Politicieni care stârnesc râsul curcilor şi plânsul popoarelor desconsiderând esenţa libertăţilor democratice, votul, şi punându-l, la începutul mileniului trei, pe picior de egalitate cu fapta penală, cu delictul!
           - Politicieni ai dublei măsuri şi impuneri, ignorând cu rea credinţă ori mistificând grosolan constituţii, tratate, convenţii şi deturnând cu seninătate şi cu un rânjet perfid sensul voinţei a milioane de oameni!
            _  Politicieni de doi cenţi imixtionaţi  abuziv în chestiuni şi opţiuni interne pentru care n-ar trebui să le „fiarbă oala”, practicând partizanatul politic făţiş, la vedere, fără scrupule şi fără obraz, de conivenţă şi în sprijinul politicienilor locali ulceraţi de viciul puterii!
             -  Politicieni cu masca hidoasă a două feţe pe chip: una de uz oficial, cu sclipici şi radiind de principii şi norme europene, alta propagandistică de folosinţă internă, „familială” dar cu bătaie mult mai lungă, a naţionalismului deşănţat, a xenofobiei, rasismului, a enclavizării şi separărilor etnice!                
             _  Politicieni cu apucături de vechili în stare să aplice omologilor lor est-europeni, condescendenţi prin educaţie dar şi mai slabi de înger, tratamente umilitoare ieşite din normalitatea tiparelor de bune practici europene încât nu ne-am mira dacă într-o zi i-ar chema să le lustruiască pantofii!                
              _   Politicieni care ţin cu dinţii de obiectivele interesului naţional al ţărilor lor dar care sunt gata să sară la gâtul intereselor altora, vitale, deplin justificate, ori de câte ori le afirmă.              
               Iată, doar un fragment din tabloul galeriei de politicieni care îşi spun, astăzi, „comisari europeni”, stârnind în conştiinţa publică nu doar amare amintiri recente dar şi triste şi rău prevestitoare rezonanţe istorice.  Astfel de politicieni tocmai urzesc să-şi reînnoiască mandate ori să acceadă la funcţii şi mai înalte în ierarhia Uniunii, în bătălii surde, subterane pentru cucerirea ciolanului european. Asemenea politicieni, „crema” feţelor groase, de toval,  tocmai se pregătesc  să-şi celebreze victoria ruşinoasă asupra poporului român. în reuniuni fastuoase, acolo unde îşi vor impulsiona sictirul  şi îşi vor îmbărbăta spleenul.
                În vremea asta, Europa umilă, Europa  sacrificaţilor pe altarul constrângerilor financiare şi al utopiei reformiste, Europa excedată şi vlăguită de nedreptăţi şi de pumnul în gură pus  aspiraţiilor naţionale ori doar individuale, Europa aflată faţă în faţă cu şocul unui viitor dintr-o dată incert, Europa indignaţilor şi revoltaţilor, socializează în marş, încă civilă!, pe străzile şi în pieţele cuprinsului ei, reinventează cocktailul Molotov şi „epoca” pietrei iar mâine, poimâine, nu ştim ce doctrină ori ce mesaj radical. De ştiut, e drept, nu ştiu nici mulţimile încotro se îndreaptă, aşa cum nici decidenţii politici care le guvernează  viaţa, obtuzi, autişti, îmbuibaţi de onoruri şi privilegii,  habar nu au încotro trag după ei Europa ori nici măcar nu le pasă încotro.
                   Prea mult seamănă sacrificiile austerităţii de azi, impuse cu forţa, inutil, cu povara datoriilor de război, interbelice, prea mult seamănă laşităţile actuale, flagrante, cu cedările de conştiinţă şi de teritorii ale unei epoci trecute, ca să nu ne gândim că istoria, poate chiar în clipa asta, îşi râde satisfăcută în barbă stând gata-gata  să se repete.
             Niciun azimut, nicio lumină călăuzitoare nu răzbat de pe steagul înstelat al Uniunii aşteptând resemnat poate doar un singur eveniment memorabil : să intre în bernă! 
              Da, tabloul e cât se poate de sumbru. Şi asta pentru că Europa speranţelor, Europa proiectului  ambiţios şi generos al părinţilor săi spirituali, Europa drumului anevoios de la cartelul protecţionist la măreţia visului federalist, Europa de astăzi deci, încăpută pe mâna unor nevolnici, este „varză”.Varză răvăşită, varză zdrenţuită. Varză de Bruxelles!  


           P.S:   Poate că cel mai bun, mai realist şi convingător argument pentru starea de astăzi a Uniunii şi a politrucilor ei  îl are vecinul meu, băutor de bere cu rom. Zice:  Domne, ce mai încolo şi-ncoace, ascultaţi ce vă spun io că nu mă înşel neam,  în apă chioară în van rom pui!!  

                                                                   Ioan  Viştea 

Niciun comentariu: