joi, 21 iunie 2012

Poem de actualitate de Ioan Viştea


    Poetul Ioan Viştea îmi trimite un poem ironic-amar pe care-l reproduc aci cu plăcere amară.        

     Caraeminesgiale şi merxism-servilismul târziu


                              Nu ştiu de ce,
                              când mă gândesc
                              la ţărişoara mea,
                              la Româniiiiiiiia,
                              se întâmplă câteva
                              lucruri ciudate.

                              bunăoară,
                              chelilor li se face părul măciucă
                              sub tichia de mărgăritar;
                              sinucigaşul îşi duce
                              pistolul la tâmplă
                              cum ar duce paharul cu votcă la gură
                              optzecişti-uteciştii;
                              dorului i se face de ducă
                              pe trepte în jos;
                              extremei drepte de Duce;
                              în faţa măcelăriei
                              se ascute lupta de clasă
                              la un polizor ambulant.

                              Ei, bine,
                              de câte ori mă gândesc
                              la ţărişoara mea,
                              la Româniiiiiiiia,
                              Manole o căsăpeşte pe Ana
                             - idem Tristan pe Isolda -
                               în scara blocului,
                               la ore de maximă audienţă;
                               unul câte unul,
                               combatanţilor le fuge
                               Afganistanul de sub picioare
                               cu solda
                               postumă.

                               ţară în băşcălie;
                               ţară hamletiană
                               în glumă,

                               unde
                               se umplu plămânii cu silicoză
                               şi gaze lacrimogene degeaba;
                               unde
                               manifestaţiile anti
                               se încarcă cu făraşul,
                               cu roaba
                               în dube…

                               ţara mea cu schizofreni fericiţi,
                               cu puroaie,
                               cu incurabile bube
                               la cap,
                          
           
                               ah,
                               unde nu credeam să învăţ
                               a trăi vreodată
                               sloganul:
                               proletari,
                               cu toate puterile,
                               în dansul pinguinului
                               servilumiluniţi-vă!