marți, 8 septembrie 2015

Jurnalul unui tânăr moralist


Daniel Săuca – La centru prin nord-vest (Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015). Încă tânăr poet pe cât de interesant, pe atât de parcimonios cu publicarea producţiunilor sale, Daniel Săuca este şi om al cetăţii, ca să zic aşa, director al Centrului Cultural Sălaj, organizator de manifestări culturale de nivel naţional, dar şi publicist de atitudine. În acest gen cred că se înscrie şi actualul jurnal publicat iniţial în revista Caiete Silvane unde e redactor-şef. Este vorba de un jurnal „pe sărite al disperării”, neţinut la zi şi neţinut la modul clasic. Note, însemnări, tablete – acestea formează cuprinsul jurnalului; şi toate marcate de o anume atitudine morală, căci autorul este un moralist, fără îndoială. Textele dezvăluie un ton amărui, Săuca având dubii despre ce citeşte în presă, despre ce se întâmplă în politica noastră, în societate. Însemnările sunt sintetice, rareori facile, de cele mai multe ori profunde precum aceasta, trimiţându-te în urmă cu memoria, spre contele Tolstoi: „Bolile trupului/bolile sufletului. Cauza bolilor? Câţi mincinoşi, câţi criminali, câţi hoţi sunt sănătoşi mai mult, mult mai mult decât virtuoşii ori credincioşii planetei? Să repeţi truisme, locuri comune bătătorite până la grotesc. Grota grotescă. Aproape nimic despre insula din mijlocul cerului. Mijlocul infinitului. Nu putem reface nimic din ceea ce am pierdut. Pierdem în fiecare secundă două secunde de viaţă. Nu putem câştiga viaţă prin moarte. Nu mai contează nici începuturile, nici sfârşiturile. De ce recunoşti imposibilitatea mântuirii? Fineţea receptării glasului Lumii. Poate că releele nu mai funcţionează de mult. Nu mai suntem on line cu lumea aparent dispărută”. La sfârşit, ca-ntr-un fel de addenda, autorul inserează câteva texte poetice marca Daniel Săuca din care cităm pe ultimul, intitulat Suspendări: „Ne sugrumăm gândurile/Ne aţipim iluziile/Ne torturăm ideile/Ucigaşi profesionişti/Vechi magicieni/Călăi sentimentali/Îngrăşaţi prea devreme/Cu putreziciunea lumii”.

Niciun comentariu: