sâmbătă, 2 august 2014

Un prozator satiric·        Ioan Matei – Viaţa pe bază de abonament (Tracus Arte, 2013). Volum de proză scurtă exemplar pentru actualitatea subiectelor, pentru tonul satiric cu care priveşte prezentul nostru politic şi social, descriind kitsch-ul nostru cel de toate zilele cu nimic mai prejos de un Teodor Mazilu ori Ion Băieşu. Din acest punct de vedere, povestirea Drepturi de autor este una de referinţă pentru Ioan Matei. De altfel, acest lucru îl ştie foarte bine şi autorul dacă în finalul volumului o rescrie ca scenariu de film de scurt metraj. Dar, poate că cea mai bună povestire este cea care dă titlul volumului, povestire care ne trimite prin atmosferă în lumea nuvelelor lui Ioan Groşan din anii’80. Ca o concluzie, reluăm din Prefaţă fraza lui Horia Gârbea: „Ioan Matei este un autor care posedă talent şi are meritul de a refuza facilitatea şi de a-l completa/…/cu o scriitură minuţioasă, atentă, eficientă”.

Niciun comentariu: