marți, 4 iunie 2013

Poetul Lucian Mărturisitorul     Lucian Scurtu – Mâna siameză (Biblioteca Revistei Familia, 2012). Mai voalat, dar şi spus de-a dreptul, Oradea (cu Criş cu tot) reprezintă cadrul în care se petrec uimitoarele fapte poeticeşti şi fantasmele lui Lucian Scurtu. Este adevărat că oraşul său devine prea mic pentru o imaginaţie atât de luxuriantă, şi atunci poetul îşi extinde lumea lui la întreg Mapamondul: „Petersburgul meu este oradea, neva mea crişul repede,/oblomovul meu sunt eu,/gorohovaia mea o stradă tristă, a meşteşugarilor…” Tonul este unul bonom, colocvial, jucăuş, uşor maliţios, autoironic (autointitulându-se „regele lebedelor de pe criş”), parodic, „neserios”. Dar pe acest ton Lucian Scurtu scrie în fond lucruri cu adevărat profunde şi grave, în linia neoexpresionistă a poeţilor transilvani de ieri şi de azi: „În urma mierlei practic umilinţa cu voluptatea învinsului/(singura mea libertate, amărăciunea, unica mea constrângere, fervoarea),/dacă voi fi ars pe rug răscoliţi-mi cenuşa, găsiţi-mi verigheta,/prin golul ei priviţi cu atenţie declinul universului între două puncte:/absenţa şi extazul!”, spun cu fruntea rezemată de viitorul omenirii/(fiecare flacără conţine atâta scrum cât merită)/…/prea târziu, istoria a fost scrisă de mai multe ori, nu mai pot adăuga/nimic, nihil, nu,/ce a fost detest, ce detest refuz, ce refuz dau uitării,/angoasă, tu stăpâna mării!” Sau această parabolă: „După ce inginerii au perfecţionat carele de luptă şi maşinile de război/au hotărât „e timpul să trecem Pindul!”,/dar dincolo de Pind nu au dat de câmpiile mănoase, au dat de Pirinei,/după care au trâmbiţat „e timpul să trecem Pirineii”,/dar dincolo de Pirinei nu au aflat amfiteatrele fastuoase, au dat de Alpi,/după care au urlat „e timpul să trecem Alpii!”, dar dincolo de Alpi nu au dat de/cetăţile nemuritoare, au dat de un munte nesuferit,/după care au legiferat „e timpul să trecem muntele acesta nesuferit!”,/dar dincolo de muntele acela nesuferit n-au dat de turmele elefanţilor, cămilelor şi/leilor, nu au dat de nimic,/drept pentru care au decretat/”pregătiţi faraonii, e timpul să înălţăm piramidele!”. În sfârşit, să cităm acest adevărat testament: „În ziua în care am murit toate luminile oraşului s-au aprins,/ceasurile s-au oprit, ploile au încetat, Cartagina a căzut,/în ziua aceea s-au răspândit zvonurile că ciuma a fost învinsă,/Seneca s-a sinucis, cruciaţii au luat Niceea./În ziua în care am murit, legile au fost încălcate cu bună ştiinţă,/magnoliile au înflorit, s-a uscat şi au căzut într-o singură zi,/cometa s-a înclinat, cârtiţa a orbit, Holderin a înnebunit,/Orfeu a întors capul, neantul a progresat, ea a purtat o rochie nouă./În ziua în care am murit, taumaturgul m-a rugat frumos/”omule, pot să-mi iau viaţa?”,/”DA!” am urlat.” Lucian Scurtu, (auto)supranumit Lucian Mărturisitorul, este un poet remarcabil de la Oradea Mare, de pe malul Crişului Repede, un poet din păcate nevalorificat de critică la adevărata sa excelenţă.

Niciun comentariu: