vineri, 28 februarie 2014

Între fantastic şi absurd                         Scriitorul reşiţean Gheorghe Zincescu şi-a început aventura de scriitor ca poet, a continuat-o ca nuvelist, iar în anul abia trecut a publicat un roman foarte interesant: Proprietăţi în Paradis (Editura TIM, Reşiţa, 2013). Prima impresie după lectură e aceea că Zincescu este un prozator viguros, care nu scrie neapărat la inspiraţie, ci se aşează temeinic la masă şi scrie inginereşte, ridică precum un arhitect construcţia epică, atent la fundaţie, la structura de rezistenţă, dar şi la detalii, la orice amănunt. De altfel, trebuie spus de la început că romanul e chiar luxuriant, încărcat cu exces de amănunte, având un ritm în două viteze: lent şi domol; precum firea bănăţeanului, aş zice. Lectura unei asemenea cărţi nu e lesnicioasă.
         Apreciam însă mai sus că e vorba de un roman interesant. Ei bine, originalitatea lui constă în faptul că e scris pe linia subţire ca un fir de păr care desparte abia perceptibil realul de fantastic, logicul de absurd, ba acestea coexistând adesea într-un registru unificator firesc. Jocul acesta de echilibristică între două lumi îi e la îndemână autorului/naratorului, el notând la un moment dat, programatic parcă: „Niciodată nu ştim ce se întâmplă în visele noastre după ce ne trezim şi ne rupem din firul lor, după ce ieşim dintr-un destin mai adevărat şi mai adânc decât banalitatea asta pe care o numim realitate…”
         Compoziţia romanului e una barocă, trecerea de la real la fantastic se face atât de firesc că cititorul intră în jocul naratorului fără a sta pe gânduri, după cum se trece pe nesimţite în naraţiune de la persoana întâi la persoana a treia şi înapoi. Dacă Tzvetan Todorov găsea că „fantasticul provine din ezitarea cititorului intre alegerea unei soluţii raţionale si a unei soluţii supranaturale”, aici cititorul nu are această ezitare. Fantasticul acesta nu pare o rupere de real, ci se încadrează în el, face parte integrantă din el. Realitatea ajunsă la o limită alunecă în fantastic. E adevărat că asta se întâmplă în primele 14 din cele 20 de capitole ale cărţii, finalul fiind preponderent fantastic. Fantasticul din Proprietăţi în Paradis reprezintă, altfel spus,  paranteze ale realului descris cu lux de amănunte.
         Aventura de câteva zile ploioase a lui Cornel Teodorescu trimite şi la Macondo, satul izolat de lume, trăind prin el însuşi, şi la Maestrul şi Margareta (v. petrecerea de la Castel, cu personajele ei insolite, printre care o pisică „suplă cu un coşuleţ de răchită pe braţ…”), şi la Kafka; dacă fantasticul reprezintă parantezele la real, absurdul reprezintă paranteze la fantastic. „Vinovăţia” nevinovatului Teodorescu vine din absurdul de sorginte kafkiană. Dar, nu e vorba doar de „vinovăţia” pe baza căreia e ameninţat, nu doar aceasta trimite la absurd, dar toate întâmplările prin care trece personajul de la descinderea lui în satul şvăbesc din câmpia bănăţeană: conflictele surde cu primii întâlniţi, apariţia de nicăieri a unui purcel în curte, apariţia femeii rănite, intenţia unuia de a-i demola casa etc. Eroul narator suferă o transformare netă de-a lungul perioadei cât adastă în satul său natal, din visător (nu doar „de vise” precum Iosif din Vechiul Testament) devine un luptător adevărat, gata să(-şi) facă dreptate. Naraţiunea face referiri subtile la democraţia românească originală de astăzi. Şi e bine că nu le face la modul direct şi grosier pentru că astfel cartea poate fi citită nu doar de cineva din România, dar şi de cititori de aiurea, necunoscători ai realităţilor noastre balcanice. Degradarea unei zone şvăbeşti, golită samavolnic de locuitorii ei şi ocupată abuziv de o etnie conlocuitoare poate fi la o adică o realitate de oriunde adaptată.

Niciun comentariu: